Célunk

Fő céljaink röviden:
Az Egyesület fő célja a szakmai érdekképviselet és érdekérvényesítés,

Fő céljainkról részletesebben:

  • hogy szakmai támogatást nyújtson a vállalati felelősség vállalásban érintett érdekcsoportoknak oly módon, hogy Magyarországon a vállalati felelősségvállalás (Corporate Responsibility) szakmai, üzleti, etikai alapon átlátható alapelveit beépítse a Magyarországon működő cégek (kis-közép vállalkozások, nagyvállalatok) menedzsment rendszerébe, működési modelljébe
  • valamint főként az interdiszciplináris szellemi tőkére (CR-tanácsadás, menedzsment-rendszer, üzleti etika, területfejlesztés, transzparencia, kommunikáció, kutatások stb.) támaszkodva segítse a vállalati felelősségvállalásban érintett érdekcsoportok (helyi önkormányzatok, civilszervezetek) stratégiai tevékenységét.

Erre a szellemi tőkére alapozva kötelezik el magukat a tagok a vállalati felelősségvállalás  és fenntarthatóság értékei mellett.

Közös feladatunknak tartjuk a fent említett értékeknek a széles körű terjesztését mind hazai, mind nemzetközi szinten. 

További célok:

  • hogy átlátható, gyakorlatias szakmai támogatást nyújtson a vállalati felelősség vállalásában érintettek számára hazai és nemzetközi partnerekkel
  • hogy Magyarországon a vállalati felelősségvállalás átlátható alapelvei érvényesülését előmozdítsa, ehhez megfelelő, hiteles eszközrendszert is ajánljon a nemzetközi normák (ENSZ, GRI, OECD stb.) és a helyi adottságok alapján
  • segítse, támogassa a vállalati felelősségvállalásban érintettek tevékenységét , a felelősen működő cégek, intézmények presztízsét növelve,
  • a mindennapi üzleti tevékenység folyamatában üzleti értékként legyen jelen a csr, mely a vállalati felelősség és fenntarthatóság gyakorlati megvalósítását jelenti. Tekintettel a helyi közösségek igényeire és érdekeire is.

Tagjaink között nem csak a globális márkát képviselő cégek találhatóak meg, hisz a CSR egyik alapelve, hogy a CSR nem csak a nagy pénzzel rendelkező cégek sajátja!

Ezt a szélesebb társadalmi bázist tükrözi a tagság összetétele is: hisz tagjaink között található nagy és kis-középvállalkozás, oktatási intézmény, tanácsadó cég, magánszemélyek stb. is.