Ismerje meg az EMVFE Junior szekcióját is!

Junior

Fontos, hogy a leendő vezetők megismerjék a vállalati felelősségvállalás koncepcióját, hisz információ hiányában nem tudnak döntést hozni és társadalmilag felelős stratégiát kialakítani.

Szekciónk célul tűzte ki a fiatalok ( felsőoktatási intézményben tanulók és fiatal menedzserek) CSR oktatását, a szemlélet és a benne rejlő lehetőségek megismertetését. Hogy a jövő generációja rendelkezzen a felelős döntések alapjául szolgáló információkkal.

Az oktatás kiváló platformja a tudásátadásnak, ahol az oktatási intézményekkel és vállalatokkal együttműködve dolgozzuk ki programjainkat és képzéseinket.

A programok és képzések támogatják, hogy a 40. év alatti korosztály, mint a jövő munkavállalói és vezetői, felelős generációvá váljon.

A szekciók közötti szinergia pedig biztosítja, hogy a vállalati felelősségvállalás szemlélete követendő példa legyen generációról generációra.

fenntartható fejlődésnek is fontos fogalma a generációk közötti méltányosság, ami az állampolgári jólét felismeréséből és népszerűsítéséből áll. Ugyanakkor a generációk közötti méltányosság szoros összefüggésben áll a jövendő generációk természeti és ember által termelt erőforrásokhoz való jogainak védelmével. Ez kellő figyelmet kapott, viszont a generációkon belüli méltányosságnak már kevesebb figyelmet szenteltünk. Ez kapcsolatban áll a gazdasági növekedéssel, a jövedelembeli egyenlőtlenségekkel, a társadalmi jóléttel, a természeti környezet tiszteletben tartásával.

Az Első Magyar CSR Egyesület (EMVFE) kiemelten fontosnak tartja a fiatalabb generációk szemléletformálását, hisz nem mindegy, hogy az utánunk következő felnövekvő generáció milyen értékrenddel rendelkezik, s hogyan látják ők maguk a mikrokörnyezetüket, a körülöttük lévő világot. Hogyan tudnak gondolkodni, önállóan véleményt alkotni. Nem csak a jövendő karrierjük érdekében tevékenykedve…

  • Hogyan látja a fiatalabb generáció a felelősséget és a fenntarthatóságot saját környezetében?
  • Milyen megoldásokat javasol ez a generáció?
  • Milyen értékek a fontosak a számukra?

    Erre várunk választ az EMVFE Junior CSR Díj pályázataiban és a hozzá kapcsolódó programban.